Zadzwoń do nas

Zgodnie z zapisami umowy spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza Spółki,
- Zarząd Spółki.

Narzędzia dostępności