Zadzwoń do nas

"Beskid-Ekosystem" Sp. z o. o. Cięcinie zawiązana została w dniu 7.12.1998r. przez Gminę Węgierska Górka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku Białej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Spółka powstała na bazie majątku wniesionego przez Gminę Węgierska Górka w formie aportu rzeczowego obejmującego Oczyszczalnię Ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, ujęcia wody wraz z siecią wodociągową oraz majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Węgierskiej Górce. Pozostali udziałowcy objęte udziały pokryli wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 01.02.1999r. Przedmiotem działalności Spółki było oczyszczanie ścieków, eksploatacja sieci kanalizacyjnych, ujmowanie i uzdatnianie wody pitnej oraz jej dystrybucja, usuwanie i wywóz odpadów, odśnieżanie dróg, administrowanie blokami mieszkalnymi oraz dystrybucja energii cieplnej. Obszarem działalności Spółki był teren Gminy Węgierska Górka. Od rozpoczęcia działalności w roku 1999 Spółka zrezygnowała z prowadzenia działalności w obszarze administrowania blokami mieszkalnymi oraz z dniem 31.12.2002r. z dystrybucji energii cieplnej. Działalność w pozostałych obszarach jest kontynuowana i rozwijana. Na dzień 01.01.2009r. podstawowymi obszarami działalności Spółki są: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, ujmowanie i uzdatnianie oraz dystrybucja wody pitnej, zbieranie i wywóz odpadów oraz odśnieżanie dróg.

Narzędzia dostępności