Zadzwoń do nas

Spółka prowadzi działalność w oparciu o następujący majątek:

- Oczyszczalnia Ścieków w Cięcinie,
- Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody w Cięcinie Górnej,
- Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody Żabnica Skałka,
- Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Kościuszki w Węgierskiej Górce,
- Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody na Oś. XX Lecia II RP w Węgierskiej Górce,
- Sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami ścieków: Cięcina-Szczuronie, Mały Cisiec, Węgierska Górka ul. Zielona, Żabnica Skałka,
- Sieć wodociągowa.

Ponadto Spółka administruje Cmentarzami Komunalnymi w Ciścu i Cięcinie.

Narzędzia dostępności