Zadzwoń do nas

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA


„Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2013r. odbierać będzie odpady na terenie całej Gminy Węgierska Górka zgodnie z umową z Urzędem Gminy Węgierska Górka.

1. Odpady będą zbierane zgodnie z harmonogramem zbiórki.

2. Pojemniki i worki należy wystawić w dniu wywozu do godz. 6:00, przed posesją w miejscu widocznym, do którego możliwy jest dojazd samochodem ciężarowym. Miejsce wystawienia winno umożliwiać jednoznaczną identyfikację posesji, z której odpady zostały wystawione.

3. Co będzie odbierane z posesji przez Spółkę:


- odpady zmieszane (gromadzone w oddzielnym pojemniku),

- odpady segregowane (gromadzone w oddzielnych workach zgodnie z zasadami segregowania),

- popiół (gromadzony w oddzielnym pojemniku),


Uwaga:

Od przedsiębiorców odpady odbierane będą na podstawie umowy z „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o.

4. Co można dowieźć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Cięcinie przy ul. Granicznej 1:

- odpady segregowane (w workach),

- sprzęt komputerowy, RTV i AGD, baterie, akumulatory,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,

- odpady wielkogabarytowe - 400 kg na dwa lata - nieodpłatnie.

- zużyte tekstylia, w tym ubrania,

- odpady budowlane i rozbiórkowe  - 250 kg na rok - nieodpłatnie ,

- odpady organiczne dla gospodarstw nie posiadajacych kompostownika i nie korzystajacych z ulgi - nieodpłatnie.

- odpady organicznie dla pozostałych gospodarstw - odpłatnie.

- opony w ilości 4 szt na dwa lata - nieodpłatnie.

Odpady powyżej limitółw bedą odbierane odpłatnie wg cennika.


Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Cięcinie przy ul. Granicznej 1:

- w poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00

- od wtorku do piątku od godz. 9:00 do godz. 14:00,

- w sobotę od godz. 9:00 do godz. 13:00.

5. Jakie pojemniki musi posiadać każda posesja:


- pojemnik metalowy lub plastikowy (z uchwytem do podnoszenia przez śmieciarkę) na odpady zmieszane,

- pojemnik metalowy lub plastikowy (z uchwytem do podnoszenia przez śmieciarkę) na popiół,

- worki na odpady segregowane (udostępniane będą bezpłatnie przez „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. lub będą do odbioru w PSZOK),

- pojemnik plastikowy lub metalowy (z uchwytem do podnoszenia przez śmieciarkę) lub worek na odpady organiczne (worki udostępniane będą bezpłatnie przez „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie).

Pojemniki można zakupić lub wydzierżawić w „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Spółki lub kontakt telefoniczny.

Pojemniki winny być oznaczone numerem posesji lub nazwiskiem w przypadku braku nadanego numeru domu.


Narzędzia dostępności