A A A

Zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 

W związku z wprowadzoną przez Gminę Węgierska Górka zmianą zasad odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, która będzie obowiązywała od dnia 01.01.2021r. „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie, wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom z terenu Gminy, zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do składania wniosków o zawarcie umowy o odbiór odpadów przez Naszą Spółkę. Po otrzymaniu wniosku Spółka przedstawi ofertę cenową  na odbiór odpadów, harmonogram odbioru oraz udostępni do zapoznania wzór umowy. Zawarcie umowy  nastąpi drogą korespondencyjną.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 prosimy o przesyłanie wniosków drogą elektroniczną, pocztą lub poprzez skrzynkę podawczą  w siedzibie Spółki w Cięcinie przy ul. Granicznej 1.

Do wszystkich przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie złożą wniosku, a od których dotychczas odbieraliśmy odpady Spółka  prześle do podpisania przygotowaną umowę wraz z harmonogramem odbioru odpadów.