A A A

Władze Spółki

Rada Nadzorcza Spółki liczy trzech członków i działa w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Łukasz Bryś,

Członek Rady Nadzorczej – Władysław Gawliński,

Członek Rady Nadzorczej – Andrzej StaszekSpółką kieruje jednoosobowy Zarząd:

Prezes Zarządu – Ireneusz Ficoń,