A A A

RODO

Informacja o przetwarzaniu  danych osobowych

przez „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o.  z siedzibą w Cięcinie

 

Szanowni Państwo,

Informujemy że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe Unijne rozporządzenie ogólne dotyczące ochrony danych osobowych, w skrócie  RODO.  Jednym z założeń RODO jest

przekazywanie szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów. Dlatego przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych

osobowych przez naszą Spółkę.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy

że:

- administratorem Państwa  danych jest  „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o.  z siedzibą w Cięcinie,

- naszym inspektorem ochrony danych jest  p. Józef Lewicki,   kontakt   poprzez e-maila

j.lewicki@mpwik-zywiec.pl,

- celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w ramach umowy kompleksowej oraz pozostałych usług, a podstawą prawną

przetwarzania jest Państwa  zgoda, jednocześnie przysługuje Państwu  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano

przed cofnięciem zgody,

- podanie danych jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji procesu zmierzającego do zawierania lub realizacji umowy oraz świadczenia przez nas usług,

- odbiorcami  Państwa  danych są  podmioty, którym mamy obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- Państwa dane będą przechowywane do chwili zakończenia współpracy,

- przysługuje Państwu  prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do

przenoszenia danych,

- możecie  Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważacie że przetwarzanie Państwa  danych narusza Państwa  prawa,

- jako Administrator Państwa danych osobowych nie zamierzamy ich przekazywać do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych,

- jako Administrator Państwa danych osobowych nie zamierzamy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.