A A A

Ogłoszenie prace interwencyjne

Ogłoszenie prace interwencyjne

„Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie

ul. Graniczna 1, 34-350 Węgierska Górka

 

ogłasza nabór pracowników do prac interwencyjnych na terenie Gminy Węgierska Górka na okres trzech miesięcy (lipiec - wrzesień 2020r.) obejmujących:

- prace porządkowe,

- koszenie,

- drobne prace konserwacyjne,

- prace pomocnicze przy opróżnianiu koszy ulicznych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:

tel. 33 8640 223 e-mail: beseko@beseko.pl

 

Cięcina 29.06.2020r.