A A A

Informacja - opłata

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki Beskid-Ekosystem Nr 02/01/2018 z dnia 04.01.2018r. informujemy, iż od dnia 1.02.2018r. będzie pobierana opłata ryczałtowa w kwocie 40,00 zł netto + pod. VAT za dokonanie uzgodnień lokalizacyjnych w zakresie kolizji  z infrastrukturą techniczną “Beskid- Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie.