A A A

Dostawa wody - !nowy!

„Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie informuje mieszkańców Gminy Węgierska Górka, że od dnia 17.11.2020r. zgodnie z zatwierdzoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zostają wprowadzone nowe ceny za dostawę wody.

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

 

 

Netto

VAT(8%)

Brutto

Grupy W1, W2, W3, W4

Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej, jednostki prowadzące działalność handlową i usługową rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, które przeznaczają wodę wyłącznie do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

6,10 zł / m³

0,49 zł / m³

6,59 zł / m³

Grupa W5

Podmioty produkcyjne wykorzystujące pobraną wodę do celów produkcyjnych

6,26 zł /

0,50 zł /

6,76 zł / m³

Cięcina dn. 10.11.2020r.