A A A

Dostawa wody - !nowy!

„Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie informuje, mieszkańców Gminy Węgierska Górka, że od dnia 01.06.2019r. zostają wprowadzone nowe ceny za dostawę wody.

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

 

 

Netto

VAT(8%)

Brutto

Grupy W1, W2, W3, W4

Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej, jednostki prowadzące działalność handlową i usługową rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, które przeznaczają wodę wyłącznie do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

5,05 zł / m³

0,40 zł / m³

5,45 zł / m³

Grupa W5

Podmioty produkcyjne wykorzystujące pobraną wodę do celów produkcyjnych

5,10 zł /

0,41 zł /

5,51 zł / m³

Cięcina dn. 01.06.2019r.