A A A

Aktualności

____

OGŁOSZENIE

W związku z przedłużającą się suszą „Beskid-Ekosystem" Sp. z o. o. w Cięcinie, zwraca się do mieszkańców Gminy z prośbą o racjonalne korzystanie z wodociągu gminnego. Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów socjalnych oraz sprawdzenie urządzeń sanitarnych pod względem szczelności. Prosimy o nie używanie wody do napełniania basenów, mycia samochodów,  robót budowlanych oraz innych celów nie związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem gospodarstw domowych. Ponadto prosimy o natychmiastowe zgłaszanie Spółce zauważonych awarii czy też nieszczelności sieci wodociągowej. Numery telefonów: 33 8640 223, 33 8641 301, 693 539 805.

____