Zadzwoń do nas

Cięcina, dnia  12.03.2020r.

Zarządzenie nr 01/03/2020

ZARZĄDU „Beskid-Ekosystem” Spółka z o.o., z siedzibą w Cięcinie, ul. Graniczna 1 z dnia 12 marca 2020r. 

w sprawie: organizacji pracy biur, kasy oraz inkasentów „Beskid-Ekosystem”  Sp. z o. o.  w Cięcinie w związku z  narastającym zagrożeniem Koronawirus

Na podstawie art. 201 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 6 Umowy Spółki „Beskid-Ekosystem” Spółka  z o. o. Cięcina, ul. Graniczna 1,  Zarząd Spółki zarządza co następuje:

w związku z narastającym zagrożeniem Koronawirus, podejmowanymi decyzjami osób reprezentujących Rząd i Instytucje Państwowe, w celu szeroko rozumianej profilaktyki i ochrony zdrowia mieszkańców wprowadza się z dniem 13 marca 2020r. aż do odwołania następujące zmiany w funkcjonowaniu biur administracji Spółki oraz pracy inkasentów:

 

§ 1

 

1.Od dnia 13.03.2020r. bezpośrednia obsługa Klientów w biurach Spółki zostaje wstrzymana  do odwołania.

2.Wszystkie sprawy rozpatrywane będą drogą telefoniczną, korespondencyjną lub drogą elektroniczną:

adres e-mail: beseko@beseko.pl

numery telefonów kontaktowych: 33 8640 223, 33 8 641 300, 33 8 640 301.

3.Zaleca się w okresie obowiązywania zarządzenia  podawanie odczytów wodomierzy inkasentom przez drzwi, telefonicznie lub drogą elektroniczną bezpośrednio do Spółki. Inkasenci nie będą również pobierać należności w gotówce za wystawione faktury. Wszelkie płatności należy dokonywać przelewem na konto wskazane w fakturze.

 

§ 2

 

1.Podaje się do wiadomości numery telefonów do kontaktu w sprawach związanych z zagrożeniem Koronawirusem:

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu: 605 538 283,

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach: 32 351 23 00.

2.Zgodnie z informacją Dyrektora PSSE w Żywcu wszystkie osoby wracające z poza granicy kraju muszą poddać się domowej kwarantannie. Szczegółowe informacje można uzyskać w PSSE w Żywcu pod numerem telefonu 605 538 283.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za wszelkie utrudnienia wynikłe w związku z powstałą sytuacja przepraszamy.


Załączniki:

Narzędzia dostępności